Меню
 
Головна arrow Атестація лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою
Атестація лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.1997 № 359 «Про затвердження Положення про проведення атестації лікарів».

Наказ МОЗ України 12.08.2009 N 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я»

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 «Про затвердження Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою».

Наказ Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА від 29.12.2017 №541 «Про атестацію медичних працівників Чернігівської області у 2018 році»

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги:

- лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до секретаря атестаційної комісії Управління охорони здоров’я не пізніш як за два місяці до початку роботи відповідної атестаційної комісії;

- молодші спеціалісти з медичною освітою, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають необхідні документи до секретаря атестаційної комісії Управління охорони здоров’я не пізніше ніж за 2 місяці до засідання відповідної атестаційної комісії;

- професіонали з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я та бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають секретарю атестаційної комісії атестаційну справу не пізніш як за два місяці до початку її роботи.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: безоплатно.

Термін надання адміністративної послуги: остаточне рішення атестаційної комісії оголошується після закінчення роботи засідання комісії. Видача посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії здійснюється в строк до одного місяця, з дня затвердження наказом Управління охорони здоров’я протоколу з рішенням комісії про присвоєння кваліфікаційної категорії.

Інформаційна картка адміністративної послуги

Технологічна карта адміністративної послуги

Перелік документів для отримання адміністративної послуги

Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають до атестаційної комісії Управління охорони здоров’я наступні документи:

- заява лікаря;

- звіт про професійну діяльність за останні три роки, в якому викладаються основні функції та особливості професійної діяльності атестуємого, показники роботи, передбачені статистичними формами, їх аналіз тощо, затверджений керівником установи, в якій лікар працює;

- копія диплому;

- копія трудової книжки;

- копія сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видане раніше;

- свідоцтво закладу освіти або факультету удосконалення лікарів про складання іспиту після закінчення передатестаційного циклу;

- заповнений атестаційних листок;

- ксерокопія посвідчень ПАЦ та ТУ (за відповідний період);

- фотокартка 3х4.

Лікарі, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками цих закладів, при цьому загальний термін перерв у роботі має не перевищувати 3 місяців.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, які бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають наступні документи:

- письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;

- заповнений атестаційних листок встановленого зразка;

- оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

- копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;

- копія диплома про освіту;

- копія трудової книжки;

- фотокартка 3х4 см;

- звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше 1 року);

- рецензія на звіт про професійну діяльність.

Професіонали з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я та бажають пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають секретарю відповідної атестаційної комісії наступні документи:

- письмова заява професіонала про присвоєння кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;

- заповнений атестаційний листок встановленого зразка;

- копія диплома;

- копія сертифіката "спеціаліст";

- свідоцтво про складання іспиту зі спеціальності після проведення передатестаційного циклу;

- оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

- копія трудової книжки;

- звіт про професійну діяльність за останні три роки.

Зразок заяви на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії

Атестаційний листок

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів