Меню
 
Головна
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ЧЕРНІГІВЩИНИ

З метою забезпечення конституційних прав та гарантій населення діяльність системи охорони здоров'я та медичної допомоги області спрямована на виконання заходів по реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я, визначеної Законами України відповідно до Концепції розвитку охорони здоров'я населення України з урахуванням Європейського вибору держави.

Зусилля галузі охорони здоров'я спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я та розпорядженнями обласної державної адміністрації, головна ціль яких підвищення якості та забезпечення доступності населення лікувально-профілактичною допомогою.

Визначені пріоритети:

- покращення надання медичної допомоги матерям та дітям;

- раннє виявлення та лікування соціально-значущих хвороб;

- подальше впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини.

Стратегія розвитку системи охорони здоров'я області та забезпечення населення медичною допомогою визначається в напрямку подальшого підвищення її ефективності, забезпечення якості медичної послуги та пошуку шляхів її забезпечення в умовах недостатнього матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення, виконання рішень колегій, наказів управління охорони здоров'я за наступними напрямками:

- підвищення рівня міжорганізаційної комунікації та удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров'я відповідно до "Програми створення Єдиного інформаційного поля системи медичної допомоги області";

- проведення акредитації, контролю за ліцензуванням медичної діяльності та атестації вимірювальних лабораторій, підвищення рівня готовності медичних закладів по наданню медичної допомоги населенню;

- подальшого розвитку в містах та завершення переходу первинної ланки медико-санітарної допомоги на засади загальної практики-сімейної медицини в сільській місцевості;

- подальше реформування високоспеціалізованої медичної допомоги в частині реалізації "Концепції розвитку обласної лікарні", "Концепції розвитку кардіологічної служби області до 2010 року", "Концепція розвитку психіатричної допомоги на 2007-2010 роки";

- впровадження у практику роботи медичних закладів сучасних технологій, ефективних методів діагностики та лікування хвороб;

- забезпечення доступності медичної допомоги для соціально-незахищених верств населення, сільським жителям, дітям, підліткам, вагітним, ветеранам війни, людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, постраждалим від аварії на ЧАЕС та інш.;

- продовження впровадження в родопомічних закладах області сучасних перинатальних технологій;

- профілактика, раннє виявлення та лікування соціально-значущих хвороб;

- продовження реорганізації та оптимізації ліжкового фонду, приведення його чисельності до реальної потреби, забезпечення ефективного використання;

- подальший пошук альтернативних джерел фінансування: платні послуги, благодійні внески, подальший розвиток громадських благодійних організацій - лікарняних кас у містах та районах області, зниження соціальної напруги при вирішенні питань медикаментозного забезпечення стаціонарного лікування;

- підвищення рівнів укомплектованості та професійної підготовки кадрів, особливо ЛПЗ сільської місцевості, використання наявних механізмів та важелів заохочення, соціальний захист медичних працівників;

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

14005, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1б тел.-факс: (04622) 4-13-28, Е-mail: [email protected]
 
Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.- Положення про Управління охорони здоров’я (додається) <<Завантажити>>

- Розклад роботи Управління охорони здоров’я (додається) <<Завантажити>>
Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів