Меню
 
Головна arrow Новини
Вступ до інтернатури. Які особливості зарахування у 2023 році?

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що розподіл та зарахування в інтернатуру в 2023 році проводиться для випускників бюджетної форми навчання за певним алгоритмом. Тоді як процедура зарахування випускників-контрактників – інша. Вони отримують довідку про форму навчання та мають змогу самостійно обирати місце проходження інтернатури.

Алгоритм розподілу наступний:

- Департаменти охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій (далі – ДОЗ) надають МОЗ переліки вакантних посад лікарів-інтернів на базах стажування.

- МОЗ доводить до закладів вищої медичної освіти (далі – ЗВО) фіксований обсяг місць державного замовлення для підготовки в інтернатурі за спеціальностями окремо для кожної області.

- ЗВО формують рейтинг випускників на основі їх академічної успішності та з урахуванням сімейного стану й стану здоров’я.

- Далі у ЗВО створюють комісії з розподілу випускників, до складу яких входять: ректор, проректори, декани, завідувачі кафедр, представники студентського самоврядування і професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.

- Комісії надають пропозиції випускникам щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання.

- Випускник, який погодився з пропозицією комісії, отримує від ЗВО направлення на проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

- Далі випускник, який отримав направлення, подає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерна до ДОЗ, в сфері управління якого знаходиться база стажування (комунальний заклад охорони здоров’я (далі – ЗОЗ)).

- Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державний або приватний ЗОЗ), звертається до його керівника та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування в інтернатуру.

- Для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі випускник подає заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня.

- На базі стажування, де відбувається практична частина підготовки, інтерн з’являється не пізніше 1 серпня, у ЗВО – не пізніше 1 вересня.

- Зарахування інтерна-бюджетника до інтернатури здійснюється не пізніше 1 серпня наказом:

• ДОЗ – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування комунальної форми власності;

• ЗВО – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються коштом фізичних або юридичних осіб;

• керівника бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна у ЗОЗ державної форми власності.

Детально ознайомитися з особливостями розподілу випускників медичних спеціальностей в інтернатуру у 2023 році можна за посиланням https://moz.gov.ua/internatura

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc