Меню
 
Головна arrow Новини
Оголошено конкурсний відбір членів експертного комітету з оцінки медичних технологій

Державний експертний центр МОЗ України проводить конкурсний відбір членів Експертного комітету з оцінки медичних технологій ДЕЦ.

Робота експертного комітету з оцінки медичних технологій має на меті опрацювання висновків щодо рекомендацій включення чи виключення лікарського засобу до (з) Національного переліку основних лікарських засобів та/або до (з) Номенклатури лікарських засобів, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, та надання до них своїх незалежних пропозицій та рекомендацій.

Комітет розглядає проєкти висновків уповноваженого органу з державної оцінки медичних технологій щодо рекомендацій включення (виключення) лікарського засобу до (з) Національного переліку та/або до (з) Номенклатури. За результатами розгляду комітет готує пропозиції та рекомендації та надає їх до уповноваженого органу для опрацювання при формуванні фінальної редакції висновків з державної оцінки медичних технологій.

Претенденти на участь у відборі до експертного комітету повинні мати:

- вищу медичну та/або фармацевтичну, та/або економічну, та/або математичну освіту;

- досвід практичної роботи за фахом та досвід проведення оцінки порівняльної ефективності (результативності) та безпеки лікарських засобів, якщо кандидат має вищу медичну освіту;

- досвід проведення оцінки порівняльної ефективності (результативності) та безпеки лікарських засобів, якщо кандидат має вищу фармацевтичну освіту;

- досвід проведення оцінки економічної доцільності лікарських засобів, якщо кандидати мають вищу економічну та математичну освіту. Також вони можуть мати додаткову вищу освіту у сфері управління закладами охорони здоров’я.

Кандидати не повинні:

- перебувати на державній службі;

- мати реального або потенційного конфлікту інтересів, передбаченого Законом України «Про запобігання корупції»;

- перебувати у трудових або будь-яких інших договірних відносинах з виробниками лікарських засобів та власниками реєстраційних посвідчень на лікарські засоби або пов’язаними з ними особами.

Членом Експертного комітету не може бути особа, яка протягом останніх 2 років надає чи надавала консультаційні послуги ДЕЦ та/або перебуває чи перебувала протягом останніх 2 років на посаді, на якій вона представляла інтереси заявників з питань щодо включення (виключення) лікарських засобів до (з) Національного переліку та до (з) Номенклатури.

Членами Експертного комітету можуть бути як громадяни України, так і іноземці, крім громадян російської федерації та республіки білорусь.

Для участі у конкурсі потрібно подати такі документи:

- супровідний лист щодо відповідності встановленим вимогам до кандидатів у члени Експертного комітету в довільній формі;

- заяву про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів у кандидата у члени Експертного комітету з оцінки медичних технологій ДЕЦ за формою, що додається;

- копію документа, який посвідчує особу;

- інформацію та документи, що підтверджують наявність відповідної освіти, досвіду роботи та виконуваних функцій, у тому числі щодо здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів;

- згоду на обробку персональних даних.

Документи слід надсилати до 17:30 12 липня 2022 р. за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 10 з поміткою «Для участі в конкурсному відборі членів Експертного комітету з оцінки медичних технологій» та на електронну пошту: [email protected]

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc