Меню
 
Головна arrow Акредитація закладу охорони здоров'я
Акредитація закладу охорони здоров'я

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (п.5 ст.16).

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 (зі змінами) «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1216 (п.1).

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я» (п.1.2-1.3).

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.05.2002 № 167 «Про затвердження Критеріїв державної акредитації санаторно-курортних закладів України» (п.1).

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.08.1998 № 253 «Про акредитацію закладів служби крові» (п.1).

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.07.2000 № 169 «Про акредитацію центрів здоров'я» (п.1).

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги: заява на проведення акредитації закладу охорони здоров'я та документи, подання яких передбачено чинним законодавством, надаються до акредитаційної комісії Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації та/або Головної акредитаційної комісії при МОЗ України.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги: Безоплатно.

Термін надання адміністративної послуги: акредитаційна комісія у двомісячний строк з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному цим Порядком, та формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації.

Рішення обласної акредитаційної комісії Управління охорони здоров'я облдержадміністрації у місячний термін направляється на затвердження до Головної акредитаційної комісії МОЗ України і повідомляється закладу у 10-денний термін з моменту отримання відповідної інформації з МОЗ України.

Інформаційна картка адміністративної послуги

Технологічна карта адміністративної послуги

Перелік документів для отримання адміністративної послуги

Заява на проведення акредитації закладу охорони здоров'я

Перелік обов’язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров’я:

- копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»);

- копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку;

- затверджена структура закладу;

- звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ);

- звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу);

- результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 1216 від 17.12.2012, № 68 від 08.02.2017}.

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів