Меню
 
Головна arrow Новини
ЗАХОДИ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФСПІЛКИ щодо посилення правового та соціально-економічного захисту працівників охорони здоров’я в умовах реформування галузі

14 грудня 2011 року відбулося чергове засідання пленуму ЦК галузевої профспілки України, на якому розглянута низка актуальних питань соціально-економічного та правового захисту працівників охорони здоров’я України в умовах реформування галузі.

В доповіді голови профспілки Коваль В.М., виступах учасників пленуму висвітлені важливі та болючі соціальні проблеми функціонування галузі, визначені шляхом покращення захисту її працівників.

Зокрема зазначено, що реформування галузі відбувається в умовах суворих бюджетних обмежень, без сформованого відповідного правового підґрунтя та без вжиття упереджувальних дієвих заходів щодо посилення правового та соціально-економічного захисту медичних працівників.

В заходах Профспілки, які затверджені відповідною постановою пленуму, зокрема, передбачається:

1. Домагатися від органів державно влади та органів місцевого самоврядування:

• додержання вимог ст. 49 Конституції України щодо недопущення скорочення існуючої мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я; активно реагувати на наміри та прийняті рішення, які стосуються їх ліквідації, злиття або приєднання;

• збереження кадрового потенціалу медичних працівників та недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць; розробки та фінансування програм перекваліфікації та працевлаштування вивільнених працівників;

• збереження існуючих гарантій в оплаті праці, передбачених чинним законодавством на період перепідготовки та працевлаштування (категорія, посадові оклади, існуючі доплати та надбавки);

• недопущення примусового відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати.

2. Звернутися до Президента, ВР, КМ України з вимогами:

2.1. Фінансування галузі охорони здоров’я на законодавчо визначеному рівні (10% від ВВП);

2.2. Забезпечення реформи системи охорони здоров’я додатковими фінансовими ресурсами з Державного бюджету;

2.3. Підвищення оплати праці працівників галузі, а саме:

• встановлення базового посадового окладу (тарифної ставки) працівникам І тарифного розряду ЄТС на рівні МЗП з поступовим його збільшенням з метою забезпечення державних гарантій, визначених п. «ж» ст. 77 Основ законодавства про охорону здоров’я;

• встановлення медичним працівникам надбавки за престижність праці у розмірі 20% посадового окладу;

• виплати працівникам закладів охорони здоров’я допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного посадового окладу;

• встановлення надбавки в розмірі 50% до посадового окладу медичним працівникам закладів охорони здоров’я, розташованих у селах та селищах міського типу;

• виплати працівникам охорони здоров’я щорічної грошової винагороди у розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.

3. Домогтися збереження за працівниками охорони здоров’я права на:

• пенсію за віком на пільгових умовах (постанова КМУ від 16.01.2003р. № 36);

• пенсію за вислугу років (постанова КМУ від 04.11.93р. № 909);

• щорічну додаткову відпустку (постанова КМУ від 17.11.97р. № 1290 та ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров’я);

• скорочену тривалість робочого тижня (постанова КМУ від 21.02.2001р. № 163);

• підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці на 15,25 та 60% (додатки №№ 3, 4, 5 до спільного наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005р. № 308/519 та надбавку за тривалість безперервної роботи в дільничній, швидкій та невідкладній медичних службах, сімейній медицині, центрах первинної медико-санітарної допомоги).

4. Домогтися внесення змін до чинних постанов Кабінету Міністрів України щодо:

• права на встановлення надбавки за вислугу років фармацевтичним працівникам, помічникам ентомологів, військовим медикам (постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1418);

• права пенсіонерів з числа медичних працівників, які оформили пенсію за вислугу років, працювати за сумісництвом на цих посадах (постанова КМУ від 04.11.93р. № 909).

5. Вирішити питання розробки та винесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту щодо правового та соціального захисту працівників охорони здоров’я.

6. Звернутися до КМУ та органів місцевої влади з вимогами впровадження та фінансового забезпечення реалізації комплексу соціального пакету для медичних працівників щодо:

• забезпечення медичних працівників житлом (будівництво службових жилих приміщень, надання пільг при отриманні довготривалих кредитів, надання безоплатного житла тощо);

• реалізації у повному обсязі п. «ї» ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням;

• встановлення стимулюючих виплат (надбавки за складність і напруженість праці до посадового окладу у розмірі до 50% тощо);

• безоплатного проїзду медичних працівників від місця проживання до місця роботи та під час виконання ними службових обов’язків;

• страхування працівників, які мають підвищений ризик зараження (інфекційні захворювання, ВІЛ-інфекція).

7. Проводити силами первинних профспілкових організацій:

• здійснення громадського контролю та участь в розробці перспективного плану по оптимізації закладів охорони здоров’я, проведення вивчення та корекції прогнозних наслідків для установи та кожного працюючого при реформуванні закладів, наявності соціального пакету для медичних працівників, розрахунків по трудових ресурсах (вимушена перепідготовка та перекваліфікація медичних працівників, прогнозна потреба в кадрах тощо);

• ознайомлення працюючих, роз’яснення їм доцільності проведення тих чи інших змін та надання необхідних консультацій;

• налагодження співпраці із засобами масової інформації стосовно об’єктивного висвітлювання проблем медичної галузі, неприпустимості приниження честі та гідності працівника охорони здоров’я, формування у населення його позитивного іміджу.

Передбачено також розроблення у першому кварталі 2012 року методичних матеріалів щодо законодавчого забезпечення реформування системи охорони здоров’я, направлення спільного листа МОЗ та ЦК профспілки щодо обов’язкової участі представників галузевої Профспілки у всіх тимчасових та постійних комісіях з питань реформування галузі охорони здоров’я з доведенням його до відома органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

У роботі пленуму взяли участь та виступили Голова ФПУ Ю.М.Кулик, голова Української Федерації роботодавців охорони здоров’я В.В.Загородній, заступник Міністра соціальної політики України В.М.Коломієць, зав. відділом МОЗ України К.О.Надутий, представники координаційного центру з упровадження реформ при Президентові України та Державної служби зайнятості.

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів