Меню
 
Головна arrow Новини
Щодо витрат на охорону праці

У зв’язку з надходженням запитів первинних профспілкових організацій закладів охорони здоров’я Чернігівської області стосовно форми розрахунків до кошторисів та порядку відображення у зазначених розрахунках витрат на охорону праці, обласний комітет Чернігівської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України вважає за необхідне повідомити про таке.

Згідно чинного законодавства України та відповідно до програмно-цільового підходу формування бюджету видатки на виконання заходів з охорони праці є напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів, які провадяться за рахунок асигнувань, встановлених по відповідних бюджетних програмах. При цьому, заходи з охорони праці повинні здійснюватися головними розпорядниками коштів або підпорядкованими їм закладами в установленому чинним законодавством порядку виходячи з потреби у здійсненні таких заходів в кожному конкретному випадку та в межах асигнувань, що передбачаються у відповідних бюджетах на утримання таких закладів (підприємств, установ, організацій) або на реалізацію загальнодержавних, галузевих та регіональних програм, як цільових, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, так і інших, складовими частинами яких є заходи з охорони праці в тій чи іншій галузі.

У залежності від характеру заходів з охорони праці, здійснення яких передбачає бюджетна установа, видатки, що пов’язані з охороною праці, відображаються в кошторисах в складі бюджетних категорій видатків за певними кодами бюджетної класифікації, зокрема економічної класифікації видатків відповідно до їх предметних ознак.

Виходячи з норм Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки видатки на охорону праці мають щорічно передбачатися бюджетними установами у розрахунках до кошторисів окремим розділом.

Відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228, розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід’ємною частиною такого кошторису. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують форму відповідних розрахунків з головним розпорядником бюджетних коштів.

Враховуючи вищезазначене, розрахунки до кошторисів складаються бюджетними установами (розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня) за довільною формою, погодженою з головним розпорядником бюджетних коштів, а видатки на охорону праці мають визначатись у таких розрахунках окремим розділом, який повинен містити дані про обсяги витрат на охорону праці за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету, в яких закладені зазначені видатки.

Голова обкому профспілки          П.І.Потапко
Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів