Меню
 
Головна arrow Новини
ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ

20 грудня цього року відбулося чергове засідання президії обласного комітету галузевої профспілки, на якому заслухане питання щодо зниження рівня захворюваності, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань в обласній дитячій лікарні та обласному кардіологічному диспансері.

Президією відзначено, що керівниками зазначених закладів Каретою О.П., Швидченком А.І., профспілковими комітетами на чолі з Любас Є.В., Лебединець І.В. організовуються і проводяться комплексні медичні та інженерно-технічні заходи щодо збереження здоров’я своїх працівників.

В закладах призначені у відповідності з вимогами МОЗ України та ЦК галузевої профспілки відповідальні особи за проведенням медичних оглядів, обліком та оздоровленням хворих осіб, проведенням визначених лабораторних та інших обстежень персоналу, профілактичних щеплень тощо, і, в цілому, ця робота проводиться успішно.

І в обласній дитячій лікарні, і в обласному кардіологічному диспансері своєчасно і в повному обсязі проводиться атестація робочих місць, визначені категорії працівників, які застраховані на випадок захворювань ВІЛ-інфекцією або травмування на виробництві. Працівники, які працюють зі шкідливими хімічними речовинами, отримують молоко. В структурних підрозділах закладів укомплектовані аптечки, в тому числі з засобами профілактики ВІЛ-інфекції. Персонал, який має контакт з кров’ю пацієнтів, залучається до відповідних лабораторних обстежень на вірусні гепатити, проводяться визначені профілактичні щеплення. Проводяться і інші лабораторні обстеження та щеплення персоналу.

Адміністраціями та профспілковими комітетами надаються допомоги при лікуванні хворих працівників галузі, використовується ними і санаторно-курортний метод реабілітації.

Незважаючи на складнощі із-за відміни МОЗ України статистичної звітності за ф.23-ТН (структури захворюваності), в обох закладах проводиться вибірковий аналіз структури захворюваності і, при необхідності, здійснюються практичні дії щодо покращення здоров’я своїх працівників. Так, зокрема, адміністрацією та профкомом облкардіодиспансеру при значному збільшенні (за матеріалами аналізу) захворюваності своїх працівників хворобами органів травлення були терміново закуплені (за кошти спонсорів) в усі структурні підрозділи мікрохвильові печі, вдвічі більше за встановлені нормативи реалізовано профільних санаторно- курортних путівок, посилений контроль за диспансеризацією хворих працівників тощо.

Вищезазначені дії сприяють недопущенню в обох закладах високого рівня захворюваності працівників, їх професійній захворюваності та виникненню виробничого травматизму.

Президія зобов’язала головних лікарів, профспілкові комітети заслуховуємих закладів забезпечити в подальшому чітке виконання чинних законодавчих та нормативних актів з цих актуальних питань, в тому числі виконання в повному обсязі наказу МОЗ України від 30.03.1998р. № 78 «Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров’я».

Президія також зажадала від головного лікаря облкардіодиспансеру Швидченка А.І. забезпечити виконання ст.19 Закону України «Про охорону праці» в частині фінансування витрат на охорону праці в розмірі не менше 0,2% від фонду оплати праці, систематичне винесення питань збереження здоров’я працівників закладу для обговорення на оперативних нарадах, спільно з профспілковим комітетом на профспілкові конференції, вирішення питань оплати праці працівників, які залучаються до чергувань вдома, направляються у відрядження тощо.

Контроль за виконанням зазначеної постанови президією покладений на відділ з питань соціально-економічного захисту працівників галузі обкому галузевої профспілки.

Офіційний сайт Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

Copyright © 2008 adprinc  E-MAIL Розробка сайтів